Bakslag-framgång

22.07.2020

Våra tankar är oftast vår värsta fiende. Oftast misslyckas vi redan före vi har prövat på det svåra. Vi vågar inte ta risken att misslyckas.

Det som vi fokuserar på i våra tankar får vi mera av. Väljer vi att tänka negativa tankar, får vi negativa, olustiga känslor som sedan märks i hur vi beter oss. Tanke- känsla- handling har ett nära samband.  Om vi istället väljer positiva tankar blir det lättare att lyckas. Skillnaden mellan att lyckas och misslyckas är oftast att de som verkligen lyckas försöker en sista gång före de ger upp.

Man måste komma ihåg att tänka negativa tankar och ha sämre dagar är en del av livet. Det är orealistiskt att tänka att alla dagar ska vara underbara och att man inte ger sig tillåtelse att tänka negativt. Många gånger kommer våra bästa idéer också ur det negativa. Då tvingas man att stanna upp och omvärdera sin tillvaro. Man tvingas till handling. En ny riktning på kompassen.

En bra övning med negativa tankar är att tänka att dessa är bara tankar. Man tänker sig en flod som rinner genom ett landskap. Ta sedan dina negativa tankar och sätt dem på löv i floden. Se sedan dina tankar rinna iväg med vattenströmmen. Testa detta!

Träning i att tänka positivt är en färskvara och det krävs att man arbetar med detta. Många gånger väljer vi att vara bekväma. Att inte göra jobbet. Genom att tänka positivt kan man också se det positiva i  andra människor. Jag brukar tänka att varje människa som jag möter kan jag lära mig något av.

Positivt tänkande är ingen raketforskning utan med enkla övningar kan stora förändringar ske. Du kan också få mera av detta.