Thomas Källund

 

Till utbildningen specialsjukskötare i psykiatri, familjeterapeut, psykoterapeut samt yrkeslärare. Har mångårig erfarenhet att arbeta med barn, ungdomar och familjer. Har i ett annat företag byggt upp liknande verksamhet från grunden. Arbetet har alltid ett psykoterapeutisk/familljeterpeutisk grepp. Med ett sådant arbetssätt kan hållbara förändringar garanteras.

Referenser:

Nedan följer ordagranna citat från familjer där företaget arbetar:

"En ödmjuk person som är lätt att prata med"

"Har planerade samtal och uppgifter"

"En positiv och framåtsträvande person"

"Har också humor"

"Ställer dom rätta frågorna"

"Kan se helheter och framsteg"