Du är mer än du anar

27.08.2020

Ofast är vi inte medvetna om hur andra människor ser oss. Om du skulle fundera på hur du tror att en vän skulle beskriva dig så tror jag att du får svårt. Vi kan bara gissa oss till det men vi kan inte vara säkra. Om vi får beröm reagerar vi oftast med bortförklaringar " jag hade bara tur". Istället för att tacka och ta emot berömet. Genom att vi tackar för beröm stärker detta också positiva sidor hos oss själva. En slags "mini-mental träning".

Vi behöver inte alltid använda ord för att få fram vår potential. Många gånger är det mera effektivt genom vårt sätta att vara. Våra medmänniskor läser direkt in vem vi är. Vi har alla inneboende resurser inom oss. Dessa "sover" för det mesta.

Sist och slutligen är det bara du som vet din inneboende potential. Du har nyckeln till detta.